Arxentina. Limitación Importación Produtos Porcino

Arxentina

O 7 de maio de 2012, as asociacións cárnicas arxentinas acordaron non importar produtos de porcino terminados, o que supón unha prohibición de facto ás importacións de xamón serrano e xamón de parma. Como noutros sectores inclúese un compromiso para equilibrar importacións e exportacións, contrario ás regras multilaterais de comercio. Este acordo debe supor a liberación das mercadorías embarcadas antes de 1 de xaneiro de 2012 que foran retidas