Brasil. a UE criticou o programa INOVAR AUTO (2013-2017)

Brasil

O 27/11/2012 a UE criticou o programa INOVAR AUTO (2013-2017) no Consello de Comercio de Mercadorías da OMC, por estar dirixido á protección do valor engadido nacional, discriminando contra os automóbiles importados ao satisfacer o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Espérase desenvolvemento normativo que concrete o funcionamento de aspectos como créditos fiscais, continxentes arancelarios,