Filipinas adhírese ao Convenio da Haia

Filipinas

Con data14-5-19, Filipinas adheriuse ao Convenio da Haia, suprimindo o requisito de legalización diplomática ou consular para a legalización de documentos oficiais. Así se recoñece a eficacia xurídica dun documento público emitido noutro país asinante do mesmo Convenio