O Ministerio de Agricultura de Brasil (MAPA) actualizou a lista de produtos vexetais suxeitos a control de importación para evitar riscos sanitarios

29/07/2020

O Ministério dá Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) modificou a lista de produtos vexetais suxeitos a inspección por parte da fiscalización federal no punto de entrada de importación.

Desde o pasado 19 de xuño de 2020, como se reflicte na noticia de importación 39/2020 do Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex), o MAPA elimina a esixencia da súa intervención de control a preto de 70 produtos, tras a análise de risco fitosanitario e do seu historial de importacións. Entre estes produtos, atópanse os champiñóns (agaricus), almidón de trigo, algas, mobles de bambú, liño agramado, e cadeiras de madeira. Outros 28 produtos foron modificados, permitindo así que unicamente aqueles que transmitan pragas sexan separados para a súa fiscalización, e facilítese a importación daqueles cuxo risco sexa menor.

Esta revisión da intervención en fronteira débese á xestión de risco promovida polo Departamento de Sanidade Vexetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária, que promove a eficiencia e redución de burocracia na importación, un dos alicerces do Acordo sobre Facilitación do Comercio da Organización Mundial do Comercio (OMC).

Esta facilitación permitirá a redución de custos adicionais aos importadores, xa que a mercadoría non se parará nas aduanas á espera de ser inspeccionada. Deste xeito poderase priorizar a inspección de produtos vexetais importados con maior risco de xerar pragas ou enfermidades en Brasil.

Fuente: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.