Omán restrinxe visados traballo a algúns traballadores estranxeiros.

Omán restrinxe visados traballo a algúns traballadores estranxeiros.

O 24 de xuño de 2018 o Ministerio de Traballo anunciou que se amplía por seis meses a suspensión de visados (Resolución ministerial non. 38/2018, xaneiro de 2018. A suspensión aplícase a 87 categorías profesionais entre as que se inclúen: Tecnoloxías da Información, Finanzas, Recursos Humanos e Administración, Mercadotecnia, Seguros, Medios de Comunicación, Sanidade, Aeronáutica, Enxeñaría e Áreas Técnicas. Os permisos emitidos con anterioridade quedarán exentos da suspensión.  O 27 de maio de 2018 o Ministerio de Traballos anunciou nas súas resolucións ministeriais non. 206/2018, 207/2018 e 208/2018 a ampliación por seis meses da suspensión de visados para os postos do sector da Construción, Limpeza, Comercial, Talleres de carpintaría, Metalurgia, Aluminio e Fábricas de ladrillo.    Téntase así reservar postos de traballo para os omaníes en áreas especializadas. Esta estratexia de nacionalización denominada "Omanización" pretende asegurar un  traballo para os nacionais, que actualmente representan o 46% da poboación total, fronte ao 44% de estranxeiros de orixe principalmente do Subcontinente Indio. O Ministerio de Traballo revisará estas prohibicións cada seis meses.