Venezuela. Publicouse a Resolución Nº 3.276

Venezuela

Control de cambios. O 30/01/2013 publicouse a Resolución Nº 3.276, actualizando o “Réxime especial para importacións de bens de capital, insumos e materias primas”, coa lista de 2.191 ítems que gozarán de axilización na tramitación da Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) e a Autorización de Liquidación de Divisas (ALD). Mantense o teito de 50.000 USD.