Brasil - Subida de aranceis aplicados

Brasil

O 26 de setembro de 2012 entrou en vigor a subida dos aranceis á importación no Brasil para unalista de 100 produtos, como excepción ao arancel externo común de Mercosur. A medida afecta sobre todo a produtos dos sectores siderúrxico, químico e petroquímico, medicamentos e bens de capital. A subida media vai do 13,7% ao 23,5%, quedando por baixo do 35 % de arancel conso