Qüestionari de detecció de barreres

Detecció de Barreres

Per conèixer els problemes que pot trobar en les seves operacions d'exportació de béns i serveis, inversió i aprovisionament de matèries primeres i productes energètics en països no Membres de la Unió Europea, pot consultar la nostra base de dades. Treballem per resoldre'ls.  Si troba algun problema nou, li preguem ens els comuniqui utilitzant aquest qüestionari. Tota la informació que ens aporti serà tractada confidencialment

Per a consultes sobre condicions d'accés a mercats exteriors (aranzels, formalitats, requisits, etc.) visiti la secció PAISES d'aquesta Web.  Si necessita informació sobre importadors, distribuïdors, agents o qualsevol qüestió relacionada amb la promoció comercial pot dirigir-se a les Oficines Econòmiques i Comercials en www.oficinascomerciales.eso a Finestra Global a través de l'adreça informacion@icex.es, el telèfon 900 349 000 o el formulari de contacte del portal www.icex.es

Infórmenos