Cuestionario de detección de barreiras

Detección de Barreiras

Para coñecer os problemas que pode atopar nas súas operacións de exportación de bens e servizos, investimento e aprovisionamento de materias primas e produtos enerxéticos en países non Membros da Unión Europea, pode consultar a nosa base de datos. Traballamos para resolvelos.  Se atopa algún problema novo, rogámoslle comuníquenolos utilizando este cuestionario. Toda a información que nos achegue será tratada confidencialmente

Para consultas sobre condicións de acceso a mercados exteriores (aranceis, formalidades, requisitos, etc.) visite a sección PAISES desta Web.  Se necesita información sobre importadores, distribuidores, axentes ou calquera cuestión relacionada coa promoción comercial pode dirixirse ás Oficinas Económicas e Comerciais en www.oficinascomerciales.es ou a Xanela Global a través da dirección informacion@icex.es, o teléfono 900 349 000 ou o formulario de contacto do portal www.icex.es

Infórmenos