Brasil impedeix l'exportació de productes sanitaris durant la pandèmia

15/4/2020

Brasil

L'exportació de productes sanitaris ha estat prohibida en Brasil mitjançant la Llei 13.993/20, de 23 d'abril de 2020.Aquesta llei entra en vigor des de la seva publicació en el Diário Oficial dona União (DOU) del 24 d'abril de 2020.

Els productes mèdics, hospitalaris i d'higiene essencials en la lluita contra el coronavirus no podran ser exportats des de Brasil mentre persisteixi l'estat d'emergència de salut pública al país causada pel SARS-CoV-2.

Segons recull aquesta llei queda prohibida l'exportació de respiradors pulmonars, equips de protecció personal (incloent guants de làtex, guants de nitril, davantals impermeables, ulleres, capells, mascarillas quirúrgiques iprotectors facials), llits d'hospital i monitors multiparámetros. El Poder Executiu podrà incloure altres productes en la prohibició i també podran ser exclosos de la mateixa per raons fonamentades, sense prejudici de l'atencióa la població brasilera.

La llei procedeix del text del Projecte de Llei (PL) 668/20, que va ser aprovat en la sessió plenària de la Cambra dels diputats del dia 31 de març, amb l'objectiu de garantir el subministrament del sistema de salut brasiler.

Font: DOU