Equador: va entrar en vigor una sobretaxa aranzelària per problemes de balança de pagaments

Equador

L'11.03.2015 va entrar en vigor una sobretaxa aranzelària per problemes de balança de pagaments, amb una durada de 15 mesos. Oscil·la entre el 5 i el 45% ad valorem i afecta a una àmplia selecció de productes, destacant béns de consum i matèries primeres no essencials. S'empara en l'Art. XVIII B del GATT i serà objecte d'examen en l'OMC.