Japó millora l'accés al mercat per a productes carnis i formatges

Japó

Millora de l'accés al mercat per a productes carnis i formatges. Com a conseqüència de l'adopció de l'estàndard internacional sobre bacteri Listeria Monocytogenes per les autoritats japoneses a la fi de 2014, s'ha facilitat l'exportació de productes carnis i formatges al país asiàtic.  Les empreses espanyoles de productes carnis guarits estan començant a sortir de la llista d'empreses els productes de la qual estaven prohibits a la importació a Japó.  ?