Nou ajornament del Regne Unit als controls sanitaris i fitosanitaris de les importacions procedents de la UE

29/4/2022

El Govern britànic, en una declaració, ha anunciat el 28 d'abril de 2022 que s'ajorna l'aplicació dels controls sanitaris i fitosanitaris que anaven a entrar en vigor al juliol de 2022, fins a finals de 2023.

El Govern britànic, en una declaració que es pot consultar a la web del parlament de Regne Unit, ha anunciat el 28 d'abril de 2022 que s'ajorna l'aplicació dels controls sanitaris i fitosanitaris que anaven a entrar en vigor al juliol de 2022, fins a finals de 2023.

Amb aquesta mesura vol evitar els costos derivats d'aquests controls a les empreses i consumidors britànics, donada la situació del conflicte militar a Ucraïna i l'increment dels preus de l'energia. Considera que seria un error imposar noves càrregues administratives, i córrer el risc de col·lapsar els ports i les cadenes de subministrament en aquest moment. S'estima que ajornar aquests controls estalviarà a les empreses britàniques fins a 1.000 milions de lliures esterlines.

La Declaració argumenta que els controls la implantació dels quals al juliol estalvia es retarda, replicarien el model de control que utilitza la UE en les seves importacions de tercers països, model que resulta massa complex i costós. S'està treballant en un nou model de controls duaners, centrat en la digitalització de les duanes britàniques. Aquest nou model es basarà en una avaluació adequada del risc, amb un enfocament de controls proporcionat, basat en el risc i tecnològicament avançat. Això inclou la Finestreta Única de Comerç que començarà a funcionar a partir de 2023, la creació d'un Ecosistema de Confiança entre el govern i la indústria, i altres projectes de transformació com a part de la seva Estratègia de Fronteres 2025.

Controls sanitaris i fitosanitaris que segueixen en vigor per a aliments

Productes d'origen animal per a consum humà i productes composts

Els productes d'origen animal de consum humà subjectes a mesures de salvaguardia han de venir acompanyats d'un certificat sanitari d'exportació, i l'importador ha d'enviar una notificació prèvia d'importació via IPAFFS abans de l'arribada de la mercaderia. Els controls documentals es realitzaran de forma remota. Els controls d'identitat i controls físics es duran a terme en els punts de destinació sobre la base d'una anàlisi de risc.

Per a la resta dels productes d'origen animal per a consum humà, es manté el requisit introduït al gener 2022 de notificar les importacions a través d'IPAFF, 24 hores abans de l'arribada de la mercaderia.

Productes de la pesca

La majoria de les importacions de peix capturat en el mar, així com alguns mariscs, hauran d'anar acompanyades d'un Certificat de captura (així com altres documents de pesca que previngui la pesca il·legal, quan sigui necessari). Es mantenen les notificacions prèvies a través d'IPAFFS introduïdes al gener de 2022.

Productes vegetals

Es mantenen els requisits d'importació exclusivament per a les plantes i productes vegetals d'alta prioritat. Es pot descarregar en aquesta llista de productes [ODT], i bàsicament es resumeix en: maquinària i vehicles agrícoles usats, totes les plantes per plantar, patates de sembra i de consum, determinades llavors, així com fustes i material forestal. Per a aquest tipus de productes serà necessari: notificacions prèvies en PEACH/IPAFFS, adjuntant certificats fitosanitaris i controls físics en punt de destinació autoritzats.

Es mantenen les notificacions prèvies a través de PEACH/IPAFFS introduïdes al gener 2022

Controls sanitaris i fitosanitaris que no van a implantar després de l'anunci oficial

Aquests controls, que estava previst introduir a partir de juliol de 2022, no es van a introduir:

  • Els controls SPS no es van a realitzar en els punts de control fronterer (BCP).
  • No serà necessari presentar declaracions sumarias d'importació per a la mercaderia procedent de la UE.
  • La mercancía no necesita venir acompañada de un certificado sanitario o fitosanitario, ni será sometida a controles físicos o de identidad adicionales.
  • S'eliminen les prohibicions i restriccions per a la importació de carns refrigerades de la UE.

Propers passos

La declaració indica que s'actualitzarà el Border Operating Model al seu degut temps, possiblement a partir de tardor de 2022.

Per completar, aquesta informació es pot accedir als vincles inclosos en la mateixa.