Oman restringeix visats treball a alguns treballadors estrangers.

Oman restringeix visats treball a alguns treballadors estrangers.

El 24 de juny de 2018 el Ministeri de Treball ha anunciat que s'amplia per sis mesos la suspensió de visats (Resolució ministerial no. 38/2018, gener de 2018. La suspensió s'aplica a 87 categories professionals entre les quals s'inclouen: Tecnologies de la Informació, Finances, Recursos Humans i Administració, Màrqueting, Assegurances, Mitjans de comunicació, Sanitat, Aeronàutica, Enginyeria i Àrees Tècniques. Els permisos emesos amb anterioritat quedaran exempts de la suspensió.  El 27 de maig de 2018 el Ministeri de Treballs va anunciar en les seves resolucions ministerials no. 206/2018, 207/2018 i 208/2018 l'ampliació per sis mesos de la suspensió de visats per als llocs del sector de la Construcció, Neteja, Comercial, Tallers de fusteria, Metal·lúrgia, Alumini i Fàbriques de maó.    S'intenta així reservar llocs de treball pels omaníes en àrees especialitzades. Aquesta estratègia de nacionalització denominada "Omanización" pretén assegurar un  treball per als nacionals, que actualment representen el 46% de la població total, enfront del 44% d'estrangers d'origen principalment del Subcontinent Indi. El Ministeri de Treball revisarà aquestes prohibicions cada sis mesos.