Brasil - Pujada d'aranzels aplicats

Brasil

El 26 de setembre de 2012 ha entrat en vigor la pujada dels aranzels a la importació en el Brasil para unalista de 100 productes, com a excepció a l'aranzel extern comú de Mercosur. La mesura afecta sobretot a productes dels sectors siderúrgic, químic i petroquímic, medicaments i béns de capital. La pujada mitjana va del 13,7% al 23,5%, quedant per sota del 35 % d'aranzel conso