Mexiko altxatu du debekatzen zuen ebko material genetikoa

Mexiko

Mexiko bat erosi du, abuztuaren 21ean, debekatzen zuen material genetikoa ondorioz, birus Schmallenberg eragiten die EBKO hausnarkari txikiak. eskatutako Baldintza zoosanitarioak enhttp://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf. argitaratuta daude Negoziatzen ari dira, ziurtagiri bat ezartzea esportazioa harmonizatu moduan erabiltzeko.