Méjico levantou a prohibición de importar material xenético da UE

Méjico

Méjico levantou, con data 21 de agosto de 2012, a prohibición de importar material xenético da UE como consecuencia do virus Schmallenberg, que afecta a pequenos rumiantes. Os requisitos zoosanitarios esixidos están publicados enhttp://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf. Está a negociarse o establecemento dun certificado harmonizado para a exportación.