Brasil. Cambios normativos para apertura de sucursais de empresas estranxeiras

Brasil

O Departamento de Rexistro e Integración de Negocios (DREI), publicou  laInstrucción Normativa 49/2018, do 2 de outubro  que modifica os requisitos e criterios para as solicitudes de compañías estranxeiras á hora de abrir sucursais no mercado brasileiro, é dicir, aquelas que carecen de personalidade xurídica propia diferenciada da matriz (en portugués denominadas filiais).  Rebáixase o rango da autoridade á que dirixir a solicitude e actualízase e adecúa o trámite á entrada en vigor en Brasil do Convenio de Apostílaa da Haia, que tivo lugar en agosto de 2016.