Brasil elimina as taxas á exportación de peles e coiros

Brasil elimina as taxas á exportación de peles e coiros.

Pola Resolución nº 65, do 12 de setembro de 2018 de CAMEX a Secretaría Executiva da Cámara de Comercio Exterior (CAMEX), publicada no DOU do 13 de setembro de 2018, ponse fin á aplicación do imposto á exportación sobre peles e coiros que Brasil viña impondo desde hai máis de vinte anos. Desde 2007, a taxa ás exportacións das posicións arancelarias 41.01, 41.02, 41.03, 4104.11 e 4104.19 era do 9%.    Esta taxa á exportación viña prexudicando directamente ás empresas europeas do sector de calzado e marroquinería.  Brasil é o terceiro produtor mundial de peles e coiros e as exportacións á Unión Europea supoñen un terzo do total exportado, máis de 200 millóns de euros en 2017.