Brasil elimina les taxes a l'exportació de pells i cuirs

Brasil elimina les taxes a l'exportació de pells i cuirs.

Per la Resolució nº 65, de 12 de setembre de 2018 de CAMEX la Secretaria Executiva de la Cambra de comerç Exterior (CAMEX), publicada en el DOU de 13 de setembre de 2018, es posa fi a l'aplicació de l'impost a l'exportació sobre pells i cuirs que Brasil venia imposant des de fa més de vint anys. Des de 2007, la taxa a les exportacions de les posicions aranzelàries 41.01, 41.02, 41.03, 4104.11 i 4104.19 era del 9%.    Aquesta taxa a l'exportació venia perjudicant directament a les empreses europees del sector de calçat i marroquinería.  Brasil és el tercer productor mundial de pells i cuirs i les exportacions a la Unió Europea suposen un terç del total exportat, més de 200 milions d'euros en 2017.