China consulta un segundo borrador

China

As autoridades chinesas han sometido a consulta pública un segundo borrador de emendas á Lei de Seguridade dos Alimentos (“Food Safety Law 2014”), publicada orixinalmente en 2009. Un primeiro borrador publicado en 2013 xa foi comentado no seu momento pola Unión Europea. Prazo límite para envío de comentarios e observacións: 31.07.2014.