Exipto levantou a prohibición de importar reses vivas dos países da Unión Europea

Exipto

Exipto levantou, con data 10 de xullo de 2012, a prohibición de importar reses vivas dos países da Unión Europea afectados polo virus Schmallenberg, entre os que se incluía España. Poderanse importar baixo dous requisitos que as reses non proveñan de zonas onde se deron casos e que se faga un test veterinario da enfermidade.