Egipte ha aixecat la prohibició d'importar caps de bestiar vius dels països de la Unió Europea

Egipte

Egipte ha aixecat, amb data 10 de juliol de 2012, la prohibició d'importar caps de bestiar vius dels països de la Unió Europea afectats pel virus Schmallenberg, entre els quals s'incloïa Espanya. Es podran importar sota dos requisits que els caps de bestiar no provinguin de zones on s'hagin donat casos i que es faci un test veterinari de la malaltia.