Omán dá o visto e prace ás propostas de certificado sanitario para produtos cárnicos de bovino

Omán

Omán deu recentemente o seu visto e prace ás propostas de certificado sanitario para produtos cárnicos de bovino e bovinos para reprodución españois presentadas polo MAGRAMA. Convértese así no primeiro país do Consello de Cooperación do Golfo (CCG) en dar efectividade ao levantamento da prohibición a estes produtos, decidida polo CCG en xuño de 2012, ao cualificar a España como “país con control de risco da encefalopatía esponxiforme bovina”.