Oman dona el vistiplau/dóna el vistiplau a les propostes de certificat sanitari per a productes carnis de boví

Oman

Oman ha donat recentment el seu vistiplau a les propostes de certificat sanitari per a productes carnis de boví i bovins per a reproducció espanyols presentades pel MAGRAMA. Es converteix així al primer país del Consell de Cooperació del Golfo (CCG) a donar efectivitat a l'aixecament de la prohibició a aquests productes, decidida pel CCG al juny de 2012, en qualificar a Espanya com a “país amb control de risc de l'encefalopatia espongiforme bovina”.