Ucraína: aprobouse a lei “Medidas para a estabilización da balanza de pagos”

Ucraína

O 28.12.2014 aprobouse a lei “Medidas para a estabilización da balanza de pagos” que introduce un arancel adicional por doce meses para todas as importacións, independentemente dos acordos comerciais en vigor. Exceptúanse petróleo, gas, outros combustibles e axuda humanitaria. A recarga será 10% para produtos agrícolas e 5% para industriais. A súa entrada en vigor está aínda pendente das consultas do Goberno cos organismos financeiros internacionais.