Ucraïna: es va aprovar la llei “Mesurades per a l'estabilització de la balança de pagaments”

Ucraïna

El 28.12.2014 es va aprovar la llei “Mesurades per a l'estabilització de la balança de pagaments” que introdueix un aranzel addicional per dotze mesos per a totes les importacions, independentment dels acords comercials en vigor. S'exceptuen petroli, gas, altres combustibles i ajuda humanitària. El recàrrec serà 10% per a productes agrícoles i 5% per a industrials. La seva entrada en vigor està encara pendent de les consultes del Govern amb els organismes financers internacionals.