Arxentina. Eliminación das Declaracións xuradas Anticipadas de Importación (DJAI)

Arxentina

Tras o levantamento dos controis de cambio, o Goberno arxentino fixo oficial a eliminación das DJAI, o réxime ideado polo anterior Goberno para autorizar o ingreso de importacións, e substituíuna por un novo "Sistema Integral de Monitoreo de Importacións (SIMI)". As DJAI funcionaban como un mecanismo encuberto de control de importacións que, a partir de hoxe, quedou eliminado e será substituído polo novo sistema SIMI.A decisión foi publicada o 22 de decembro no Boletín Oficial a través de laResolución Xeneral 3823da Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Os importadores deberán presentar a información a través da páxina da AFIP, desde onde deberán dar resposta nun prazo non maior aos 10 días. As declaracións efectuadas a través do Sistema Integral de Monitoreo de Importacións (SIMI) terán un prazo de validez de cento oitenta días corridos, contados a partir da data da súa aprobación.