Arxentina. Trámite equivalente a licenza non automática

Arxentina

Trámite equivalente a licenza non automática para importación de bens (DJAI) e servizos (DJAS) A partir de 1de febreiro de 2012 esixirase para calquera mercadoría