Australia. Promoción do consumo nacional

Australia

A campaña australiana de desprestixio cara aos produtos importados, lanzada en outubro de 2011 pola Australian Made Campain Limited (AMCL) baixo a lema “If it´s not Australian Grown, it makes you wonder how its grown” e que afectaba de maneira concreta a un queixo de orixe española, debe ser retirada por indicación da Comisión Australiana de Competencia e Consumo (ACCC).