BRASIL Consulta Pública sobre Boas Prácticas Regulatorias Comercio Exterior

BRASIL Consulta Pública sobre Boas Prácticas Regulatorias Comercio Exterior

A Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) somete a consulta pública a proposta de resolución que establece boas prácticas regulatorias no comercio exterior para a elaboración e revisión de actos normativos.  O prazo é de 60 días para o envío de comentarios e suxestións á propuestaa secamex@camex.gov.br.  Información completa enhttp://www.camex.gov.br/consultas-publicas?layout=edit&ide=2029