Brasil: O Ministerio de Agricultura establece os procedementos electrónicos para a importación de produtos destinados a alimentación animal en Brasil

20/05/2020

O Ministerio de Agricultura brasileiro (MAPA), a través da Instrución Normativa n°17 4/2020establece os procedementos, a través do sistema electrónico posto a disposición polo ministerio para o rexistro, renovación, alteración, suspensión temporal e cancelación do rexistro de establecementos e produtos destinados a alimentación animal ao que se refire o Regulamento do Decreto N ° 6.296, do 11 de decembro de 2007, e establecementos estranxeiros autorizados para exportar produtos destinados a alimentos.

Os establecementos estranxeiros mencionados refírense a empresas situadas noutros países que teñen autorización previa para exportar produtos destinados á alimentación animal a Brasil.

Os procedementos para autorizacións, cualificacións, rexistro, rexistro, renovación, alteración, suspensión temporal e cancelación do rexistro de establecementos e produtos tratados nesta Instrución Normativa deben realizarse electronicamente no sistema dispoñible no sitio web de MAPA: https://www.gov.br/agricultura/pt-br.

Aqueles establecementos que só comercialicen, almacenen ou distribúan produtos destinados á alimentación animal, están exentos de rexistro.

A solicitude de acceso ao sistema en liña debe ser realizada polo representante legal do establecemento mediante rexistro electrónico, quen deberá manter actualizado o rexistro dos seus respectivos usuarios e responsablestécnicos rexistrados no sistema.

Pode consutar máis información.

Esta Instrución Normativa entra en vigor o 4 de maio de 2020.