Chinesa-OMC: Restricións á exportación de terras raras

Chinesa-OMC

Con data 7.8.14, o Órgano de Apelación da OMC emitiu suinforme a favor dos denunciantes, UE, EEUU e Xapón. Confirma, como ditaminou o panel, que as medidas adoptadas por China non están xustificadas por motivos de conservación de recursos naturais ao conferir vantaxe competititva aos produtores nacionais.