China regula importacións de sal

China

España aumentou significativamente as súas exportacións de sal a China en 2017 grazas á apertura parcial a principios dese ano dun sector que leva constituíndo un monopolio milenario en China.Con todo, a última revisión da regulación do sal en China publicada en xaneiro de 2018 deixa os dereitos de produción e venda da mesma unicamente ás empresas designadas mediante a aprobación e certificación correspondentes polos gobernos locais co fin de mellorar a seguridade da subministración de sal. Dita regulación non menciona as empresas estranxeiras que exportan a China o que está a xerar unha situación de incerteza lexislativa que xa está a ter un impacto real nos fluxos comerciais.  Desde a aprobación desta lexislación, varios países europeos han sufrido cancelacións nas súas exportacións de sal a China. Non existe constancia de que haxa empresas españolas afectadas por esta cancelación de contratos.