Ecuador elimina sobretasas arancelarias tras crise balanza de pagos

Ecuador elimina sobretasas arancelarias tras crise balanza de pagos

23.06.2017 - Despois dun proceso progresivo de desmantelamento que empezou por ciclos, desde xaneiro de 2016 ata o 1 de xuño de 2017, lassobretasas arancelarias por problemas de balanza de pagos foron finalmente retiradas polas autoridades comerciais de Ecuador. ?Coa eliminación completa das sobretasas arancelarias, as importacións experimentaron un importante repunte que se traduciu nun incremento do 72% das mesmas na primeira quincena de xuño de 2017, respecto ao mesmo período do ano anterior.Os teléfonos e os seus partes (exclyendo teléfonos móbiles), as pezas de vestir, as preparacións alimenticias, os refrixeradores e conxeladores, e os televisores son os produtos cuxas importacións creceron en maior medida, dentro daqueles que estaban suxeitos ás sobretasas arancelarias polos problemas de balanza de pagos.