Estados Unidos. Proposta de regulamento para previr a contaminación de alimentos

EEUU

O 05.02.2014 publicouse no Federal Register de EEUU unha proposta de regulamento para previr a contaminación de alimentos para consumo humano e animal durante o seu transporte por estrada ou ferrocarril en territorio estadounidense,en cumprimento das disposicións do Food Safety Modernization Act. Data límite para presentar comentarios: 31 maio 2014