EEUU. Proposta de regulamento para previr a contaminación de alimentos

EEUU

O 19.03.2014 publicouse no Federal Register un aviso de solicitude de comentarios sobre revisión das normas de etiquetaxe e envasado de certos artigos de consumo non duradeiros, para a protección do consumidor (Fair Packaging and Labelling Act). Data límite para comentarios: 21 maio 2014.