Exipto suspendeu a investigación sobre medidas de salvaguardia

Exipto

O goberno exipcio ha suspendido a investigación sobre medidas de salvaguardia e os dereitos provisionais sobre as importacións de tecidos de algodón e mixtos (NC 5208-12, 5407-08 e 5512-16), que entraran en vigor o 01/03/2012, ao comprobar que os denunciantes non representan unha porcentaxe suficiente da industria nacional. Continúan en vigor as medidas de salvaguardia ás importacións de fío de algodón.