EXPIRA A WEB DA UE "Market Access Data Base"

Unión Europea 25/11/2020

A Comisión da UE quitará a a MADB da súa páxina web, unha vez xa en marcha a nova "Access2 Markets"

A Comisión da UE decidiu eliminar en breve a páxina chamada "Market Acces Data Base", por considerala redundante coa súa nova páxina que cobre os mesmos obxectivos de proporcionar información sobre condicións  e dificultades de acceso ao mercado; a nova páxina "Acces2Markets".