Tailandia. Novos requisitos técnicos para control de calidade de azulexos

Tailandia

O 19 de xullo de 2013 publicáronse novos requisitos técnicos TIS 2508 2555(2012) para control de calidade de azulexos mediante un sistema de certificación. Serán esixibles desde o 15.01.2014 e difiren sensiblemente do ISO 13006. O importador tailandés deberá presentar unha solicitude ante o Thai Industrial Standards Institute (TISI) solicitando a visita de inspectores tailandeses ás fábricas españolas que queiran obter a certificación.