Informe da Comisión Europea sobre barreiras ao Comercio e o Investimento correspondente a 2015

Unión Europea

O 19.03.2015 publicouse o Informe da Comisión Europea sobre barreiras ao Comercio e o Investimento correspondente a 2015, centrado unha vez máis en: China, India, Xapón, Mercosur (Brasil/Arxentina), Rusia e os EEUU. A destacar: novas medidas de Rusia, India, Brasil e Arxentina; paneis na OMC da UE contra Rusia, Brasil e Arxentina, e negociacións de senllos ALC con EEUU e Xapón.