A Comisión Europea ha publicado un cuestionario en liña

Unión Europea

A Comisión Europea ha publicado un cuestionario en liña, dirixido á PEME da Unión Europea, con obxecto de solicitar información sobre as barreiras administrativas ás que se enfrontan á hora de acceder ao mercado dos EEUU. A Comisión terá en conta as respostas recibidas nas negociacións do acordo de libre comercio co este país (abreviadamente TTIP), actualmente en curso.