Aviso Legal

barrerascomerciales.comercio.gob.es é un dominio en internet de titularidade da Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa. Paseo da Castelá, 162. 28046 - Madrid. España. Teléfono: 91 349 40 00.

Co presente sitio de Internet, a Secretaría de Estado de Comercio pretende fomentar o acceso do público á información relativa ás súas iniciativas e ás políticas relacionadas coa Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres. O noso obxectivo consiste en velar pola actualidade e exactitude da este información. Dita información poderá ser cambiada sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do sitio de Internet ou o seu deseño.

Pretendemos reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros. No entanto, algúns datos ou informacións contidos nas nosas páxinas poden ser creados ou estruturados en arquivos ou formatos non exentos de erros. Por tanto os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas deste sitio de Internet teñen carácter meramente informativo polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

A presente cláusula de exención de responsabilidade non ten por obxecto limitar a responsabilidade da Secretaría de Estado de Comercio de forma contraria ao disposto polas normativas aplicables, nin excluír a súa responsabilidade nos casos nos que, en virtude de ditas normativas, non poida excluírse.