Argentina. Tràmit equivalent a llicència no automàtica

Argentina

Tràmit equivalent a llicència no automàtica per a importació de béns (DJAI) i serveis (DJAS) A partir de 1de febrer de 2012 s'exigirà per a qualsevol mercaderia