Brasil: El Ministeri d'Agricultura estableix els procediments electrònics per a la importació de productes destinats a alimentació animal en Brasil

20/5/2020

El Ministeri d'Agricultura brasiler (MAPA), a través de la Instrucció Normativa n°17 4/2020estableix els procediments, a través del sistema electrònic lloc a disposició pel ministeri per al registre, renovació, alteració, suspensió temporal i cancel·lació del registre d'establiments i productes destinats a alimentació animal al que es refereix el Reglament del Decreto N ° 6.296, d'11 de desembre de 2007, i establiments estrangers autoritzats per exportar productes destinats a aliments.

Els establiments estrangers esmentats es refereixen a empreses situades en altres països que tenen autorització prèvia per exportar productes destinats a l'alimentació animal a Brasil.

Els procediments per a autoritzacions, qualificacions, registre, registre, renovació, alteració, suspensió temporal i cancel·lació del registre d'establiments i productes tractats en aquesta Instrucció Normativa han de realitzar-se electrònicament en el sistema disponible en el lloc web de MAPA: https://www.gov.br/agricultura/pt-br.

Aquells establiments que solament comercialitzin, emmagatzemin o distribueixin productes destinats a l'alimentació animal, estan exempts de registre.

La sol·licitud d'accés al sistema on line ha de ser realitzada pel representant legal de l'establiment mitjançant registre electrònic, qui haurà de mantenir actualitzat el registre dels seus respectius usuaris i responsablestècnics registrats en el sistema.

Pot consutar més informació.

Aquesta Instrucció Normativa entra en vigor el 4 de maig de 2020.