la Xina regula importacions de sal

la Xina

Espanya ha augmentat significativament les seves exportacions de sal a la Xina en 2017 gràcies a l'obertura parcial a principis d'aquest any d'un sector que porta constituint un monopoli mil·lenari a la Xina.No obstant això, l'última revisió de la regulació de la sal a la Xina publicada al gener de 2018 deixa els drets de producció i venda de la mateixa únicament a les empreses designades mitjançant l'aprovació i certificació corresponents pels governs locals amb la finalitat de millorar la seguretat del subministrament de sal. Aquesta regulació no esmenta les empreses estrangeres que exporten a la Xina el que està generant una situació d'incertesa legislativa que ja està tenint un impacte real en els fluxos comercials.  Des de l'aprovació d'aquesta legislació, diversos països europeus han sofert cancel·lacions en les seves exportacions de sal a la Xina. No existeix constància que hi hagi empreses espanyoles afectades per aquesta cancel·lació de contractes.