La Comissió Europea ha publicat un qüestionari online

Unió Europea

La Comissió Europea ha publicat un qüestionari online, dirigit a les PIME de la Unió Europea, a fi de recaptar informació sobre les barreres administratives a les quals s'enfronten a l'hora d'accedir al mercat dels EUA. La Comissió tindrà en compte les respostes rebudes en les negociacions de l'acord de lliure comerç amb aquest país (abreujadament TTIP), actualment en curs.