Algèria. Llei de Finances 2014

Algèria

En la Llei de Finances 2014, que va entrar en vigor al gener, predominen les mesures proteccionistes de la indústria local. Entre les quals més afecten als interessos espanyols: les restriccions a la importació d'automòbils, la liberalització de les importacions de siderúrgics de països tercers, equiparant-los amb la UE, les taxes a l'exportació de cuir i la prohibició d'exportació de ferralles ferroses.