Argentina va incrementar les taxes d'exportació al biodiesel

Argentina

11.03.2016 - Al març de 2016, el Ministeri d'Energia argentí va incrementar les taxes d'exportació al biodiesel, que va passar a tributar al 6,40%. Des de desembre de 2015, s'han produït successius increments fins a aconseguir el tipus impositiu esmentat anteriorment.

Per a més informació, per favor, contactin amb l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya en Argentina: buenosaires@comercio.mineco.es.