Argentina. EUA i Japó han sol·licitat l'obertura d'un “panell” en l'OMC sobre el presumpte incompliment

Argentina

El 6/12/2012 la UE, EUA i Japó, com poc abans fes Mèxic, han sol·licitat l'obertura d'un “panell” en l'OMC sobre el presumpte incompliment de normes OMC per una bateria de mesures restrictives de les importacions decretades per Argentina (utilització massiva i irregular de llicències d'importació no automàtiques, registre previ en importacions, dificultats en la repatriació de beneficis, etc).